A Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által Cg. 13-02-051220 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett OXI-JOB Tanácsadó és Szolgáltató Iskolaszövetkezet (székhely: 2117 Isaszeg, Gábor Dénes köz 1.) az Alapszabályban biztosított hirdetményi úton összehívja közgyűlését 2020. év május hó 18. nap 17:00 órára.

Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására:

1. 2019. évi számviteli beszámoló jóváhagyása,
2. Döntés az adózott eredmény felosztásáról,
3. 2020. évi üzleti terve elfogadása.

A közgyűlés helyszíne: online tér (tekintettel a járványhelyzetre).

A gazdálkodás anyagait elektronikusan küldjük ki az érdekelteknek. Legkésőbb a véleményeket (elfogadás, kérdések) 2020.05.17. 17:00-ig várjuk vissza. Kérlek benneteket, hogy a megkapott dokumentumokat bizalmasan kezeljétek!

Köszönettel,
Tokai Norbert
elnök