Skip to main content

Adatvédelem

A személyes adatok védelméről

Jelen adat- és cookie kezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Oxi-Job Iskolaszövetkezet (2100 Gödöllő, Szabadság tér 1.) mint adatkezelő által üzemeltetett, a https://oxijob.hu honlap (a továbbiakban: honlap) felhasználóinak (a továbbiakban: felhasználó vagy látogató) a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait, és azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Az Oxi-Job Iskolaszövetkezet honlapjának szerkesztősége kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. Ennek megfelelően az Oxi-Job Iskolaszövetkezet az Infotörvényben  foglaltaknak megfelelően kezeli a személyes, illetve a közérdekű adatokat kiemelt figyelemmel arra, hogy mindenki maga rendelkezik a személyes adatainak nyilvánosságra hozataláról és felhasználásáról.

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban regisztrációra van szükség, melynek során bizonyos személyes adatok (név, e-mail cím) közlése szükséges, azonban a weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a látogató – a jelen Tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével – szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti az Oxi-Job Iskolaszövetkezet részére.

Az Oxi-Job Iskolaszövetkezet a tudomására jutott adatokat harmadik fél számára – a törvényben meghatározott eseteken és az érintett személy kifejezett hozzájárulásán kívül – semmilyen körülmények között nem adja tovább.

A működés során az Oxi-Job Iskolaszövetkezet az alábbi fontosabb alapelveket tartja szem előtt:
A személyes adatok tárolásához való hozzájárulást a regisztrációs adatlap kitöltése és elküldése jelenti. A tudatosan átadott személyes adatokat csakis arra az esetre használja fel az Oxi-Job Iskolaszövetkezet, amire rendelkezésére bocsátották, attól eltérő felhasználásra semmilyen körülmények között nem adja tovább azokat.

Az Oxi-Job Iskolaszövetkezet folyamatosan gyűjti az adatokat a honlap látogatottságáról, a látogatások számáról, módjáról. Ezeket a regisztrációs vagy felhasználói adatokat, információkat kizárólag statisztikai formában, egyének szerint nem azonosítható módon hozza nyilvánosságra, hogy elemzésükkel felmérje a látogatók igényeit és érdeklődését, és ennek megfelelően fejleszthesse tovább tevékenységét. A statisztikákat az Oxi-Job Iskolaszövetkezet szabadon közzéteheti és megoszthatja üzleti partnereivel.

A felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. Az Oxi-Job Iskolaszövetkezet a felhasználó kérésére tájékoztatást ad az érintett személy általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.   Az Oxi-Job Iskolaszövetkezet a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

A regisztrált felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását a felhasználó az Oxi-Job Iskolaszövetkezetnál kezdeményezheti.

A regisztrált felhasználó jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését vagy zárolását az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése az Oxi-Job Iskolaszövetkezet benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.

A regisztrált felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Oxi-Job Iskolaszövetkezet, mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható.

A regisztrált felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

A regisztrált felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az a céljának megvalósulásához szükséges, illetve felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanap. Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járulna hozzá, kérjük, erről e-mailben értesítsen minket: iroda@oxijob.hu

Az Oxi-Job Iskolaszövetkezet egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, az Infotörvény  rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet.

Az Oxi-Job Iskolaszövetkezet az általa őrzött magántermészetű adatokat minden törvényes módszerrel védi az illetéktelenektől. A honlap más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz. Ezen oldalak adatközléséért, adatvédelmi eljárásáért, valamint az oldalak tartalmáért az Oxi-Job Iskolaszövetkezet semmiféle felelősséget nem vállal. Az Oxi-Job Iskolaszövetkezet a honlap működését érintő mindennemű változás jogát fenntartja. Az Oxi-Job Iskolaszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 

Cookie-k (sütik) ismertetése és kezelése

 

Az Oxi-Job Iskolaszövetkezet weboldala a testre szabott kiszolgálás érdekében anonim felhasználó-azonosítókat, azaz ún. „cookie”-kat (sütiket) használ. A cookie-k (sütik) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok, amelyeket a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el, így amikor legközelebb ugyanazt a webhelyet látogatja meg, a cookie-ban (sütikben) tárolt adatot a webhely lekérheti, és így tájékozódhat korábbi tevékenységéről (például tárolják a felhasználók preferenciáit és beállításait; segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését.) Ezen jelsorozat azonban önmagában csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes viszont egyedileg is azonosítani a felhasználót.

 

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor az Oxi-Job Iskolaszövetkezet honlapján, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy az Oxi-Job Iskolaszövetkezet cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „Engedélyezem” gomb megnyomásával járulhat hozzá. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat (sütiket) a felhasználó berendezésén.

 

Jelen weboldal működését az alábbi saját cookie-k (sütik) segítik:

 

  1. Session cookie – a munkamenet azonosítása érdekében.
  2. Szavazó cookie –  segítségével ellenőrizhető az egy felhasználó által leadott szavazatok száma.
  3. ún. xsrf cookie – annak érdekében, hogy a támadók ne tudjanak a felhasználó nevében adatokat küldeni.

 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő.

  1. Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (google.com/analytics/).
  2. ún. Facebook cookie: a weboldal tartalmának megosztását, lájkolását teszi lehetővé.

 

Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook gomb –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja. Az Oxi-Job Iskolaszövetkezet nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.

 

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor  módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztetesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni.  Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a weblap bizonyos funkciói (pl. időpontfoglalás) működésképtelenné válhatnak.

 

Ha ezen Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, vagy szeretne tájékoztatást kapni az általunk kezelt személyes adatairól, keresse meg adatvédelmi felelősünket az iroda@oxijob.hu e-mail címen.

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (http://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html ) fordulhat.